Deo a gutt richen

Buetzëmmer

Och fir beim Deo op Plastik an der Verpackung ze verzichten ass relativ easy an och schon a villen Supermarcheeën ukomm. Hei fënnt een Deoen am Glas, wou wann da just de Kapp aus Plastik ass. Déi zwee Materialien sinn awer einfach ze trennen. Méi Emweltfrendlech ewéi déi Variante fënnt een an onverpaakt Buttiker z.B. Deocremen, oder Deosticks am Cartron. Et kann een awer och hei natierlech op bewärte Rezepter vu smarticular oder op Pinterest zréckgräifen. Wichteg ass et och fir drop opzepassen, dass am Deo keen Aluminium enthalen ass. Wärend vill Marken drop verzichten sinn et hei oft Sportdeoen, déi nach un där Zoutat festhalen.

 

Entwéckelt an entworf vun Dapit